FŐOLDALRÓLUNKPÁLYÁZATI PANASZOKPROGRAMOKARCHÍVUM
      

 

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Gyermek és Ifjúsági Konferencia és az Allianssi – Finn Ifjúsági Együttműködés által megkötött négyoldalú szerződésben megfogalmazott

 

„FINN-MAGYAR IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM”

keretében megvalósuló

„KISTELEPÜLÉSI FIATALOK CSEREPROGRAMJA”

című programban való részvételre

 

A pályázat során 6 fiatal kerül kiválasztásra, akik 2009. november 2-5-ig látogatást tesznek Finnországban, ahol finn ifjúsági szervezetek képviselőivel négy napos kulturális és konzultációs program keretében megismerik egymás tapasztalatait.

 

A résztvevők teljes ellátást kapnak (repülőjegy, transzfer, biztosítás, szállás, étkezés, a programok költsége). A költőpénzről a részvevők maguk kötelesek gondoskodni.

A program célja

·       a két ország polgárai és ifjúsági szakértői közötti együttműködés és kölcsönös megértés elősegítése.

·       tapasztalatcsere a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok lehetőségeiről,

·       a kistelepüléseken élő fiatalok helyzetének megvitatása,

·       lehetőségeik feltárása, konkrét ötletek, programok bemutatása által

·       A két ország kölcsönös megismerése és megismertetése

 

A pályázók köre

 

·       20 000 fő alatti települések ifjúsági szervezeteinek vezetői és aktivistái

 

A pályázóval szemben támasztott követelmények:

 

·       14-29 éves életkor

·       Angol nyelvtudás (minimum középfokú nyelvvizsga)

·       Ifjúsági szervezetekben szerzett tapasztalat

 

Előnyben részesítjük azon pályázókat, akik

 

·       A leghátrányosabb helyzetű településeken, vagy kistérségekben élnek

·       Helyi közösségi terek kialakításában, vagy működtetésében részt vesznek

·       Legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek ifjúsági, közösségi területen

 

A pályázathoz becsatolandó dokumentumok:

 

·       a pályázó által kitöltött pályázati űrlap (1. számú melléklet),

·       a pályázó által aláírt nyilatkozat (2. számú melléklet),

·       fénykép

·       angol nyelvvizsga másolata

·       lehetőség szerint a küldő civil szervezet/szervezetek támogató levele (a több civil szervezet részéről aláírt támogató nyilatkozat komoly előnynek számít).

 

A pályázat beküldési határideje:  2009. október 22.

 

A pályázatoknak elektronikusan meg kell érkezniük és postai levélben feladásra kell kerülniük a megadott határidőn belül  a Gyermek és Ifjúsági Konferencia 1399 Budapest Pf. 701/240 postai címére, illetve a gyikinfo@gmail.com mail címre. Elektronikusan beadott pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a GYIK visszaigazolta megérkezését. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát: FM-KISTELEPULES/2009 pályázat.

 

Érvénytelen az a pályázat:

 

a) amely nem felel meg a pályázati felhívásnak;

b) amelyet nem a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező űrlapon nyújtottak be;

c) amelyhez a jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot nem csatolták,

d) amelyet a fent meghatározott beadási határidőt követően nyújtottak be.

e) amelyet 14. évét be nem töltött pályázó nyújtott be.

 

A hiányosan beadott pályázatok esetében hiánypótlásnak nincs helye.

 

A pályázatok elbírálása

 

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia a beérkezett pályázatokról 2009. október 26-ig dönt, az eredményt közzéteszi saját és a projekt honlapján (www.gyik.hu, illetve www.finn-magyar.c4c.hu), és a nyerteseket kiértesíti. A pályázatokat a munkabizottság bírálja el. A hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek. A bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A GYIK a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg.

 

Az értékelés szempontjai:

 

a) a pályázónak a kitűzött célokra való általános alkalmassága;

b) a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek való megfelelése;

c) a pályázó szakmai színvonala

d) a pályázó multiplikátori lehetőségei

 

Egyéb rendelkezések:

 

A program- és időpontváltozás jogát fenntartjuk.

Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadóak.1. számú melléklet (Pályázati űrlap) - INNEN LETÖLTHETŐ

2. számú melléklet (Nyilatkozat) - INNEN LETÖLTHETŐ
  Név:

  Jelszó:
 
 
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
FŐOLDAL | RÓLUNK | PAPI | PROGRAMOK | ARCHÍVUM | FÓRUM